Nalovardo skidanläggning
Aktuell temperatur: 0.8 °C