Nalovardo skidanläggning
Aktuell temperatur: 11.6 °C