Nalovardo skidanläggning
Aktuell temperatur: 13.5 °C